Tillbaka

 

 

 Körda DXCC-länder

 

MIX

PHO

CW

80m

40m

30m

20m

17m

15m

12m

10m

346

345

343

235

313

334

343

338

338

324

330

 

 

   Följande länder saknas i loggen på CW: P5
                                                     

   Följande länder saknas på   10m: 3Y/P, BS7, FR/W, KH1, KH7, KH8S, T31, T33, VK0/H, VK0/M, VP6/D, VU7/A
                                             12m: 3Y/P, BS7, FO/M, FR/G, FT/W, KH7, KH8S, KH9, P5, VK0/M, VP6/D, VP8/O, VU7/A,YV0
                                             15m: 3Y/p, BS7, KH8S, VK0/M
                                             17m: KP1, P5, VK0/M, VP6/D
                                             20m: VP6/D
                                             30m: FR/G, FT/Z, KP1, P5