Tillbaka till startsidan

     Stuggänget

 

 

 

              Stugorna på framsidan

 

    
 Elisabeth och Rolfs                                                    Marianne och Arnes

 

 
                               Arne                              

 

  
Göta och Mirja                                                        Elisabeth, Marianne och Eine

 

 

        Stugorna på baksidan

 

    
 Götas                                                                 Erlings

 

                                                                                                                                     

    
  Eine och Sörens stuga                                                   Eine och Erling

 

                                                                                                                                     

   
                        Sören                                             Arne tycker det är bättre på framsidan

 

 

 

         Tillbaka till startsidan