Till första sidan

 

 

Kameror och Foto

 

 

          
 

 

Så här ser min kamerasamling ut, lådkameran längst till vänster på bilden är en Kodak No 2 Brownie
modell F från någon gång mellan 1924-1933 vilket var den tiden den tillverkades i USA av Eastman Kodak Company
Till höger om den är min första bälgkamera, det är en Stelo Sport som jag köpte begagnad  i början av femtiotalet.
Jag drar mej till minnes att jag betalade 95 kr. för den och vilken lycka att äga en sån fin kamera på den tiden.
Till höger om Stelon står en Zeiss Ikon Nettar 517/16. En Minolta HI Matic inköptes men när jag skaffade min första
systemkamera en Asahi Pentax Spotmatic med några olika objektiv sålde jag dumt nog Minoltan.
När vår son föddes införskaffades en filmkamera en Minolta Super-8 S 6 så bevis finns för hans vilda framfart  som
liten. Som framgår av bilderna har att antal analoga, mindre till storlek, kameror anskaffats under åren i huvudsak
för deras lätthet att ta med. Nu har det digitala modet gjort sitt intåg. Två Sony av mindre modell och en Canon
systemkamera har införskaffats de senaste åren.              

                                                        
                         

                       

            

             
  Kodak No 2 Brownie modell F                          Stelo Sport 1:6,3 F 10,5 cm 

 

 

          
  Zeiss Ikon Nettar 517/16                              Minolta Hi-Matic

                                   
                                                          
                                                                               

          
     Asahi Pentax Spotmatic                                           Minolta Autopak-8 S 6

 

  

                 Till första sidan